Ние сме експертите в доставките, услугите, устойчивото строителство и възобновяемата енергия. Предлагаме комплексни решения за проектиране,доставки на електро-енергийно оборудване, апарати и системи, изграждане и инсталиране, софтуер за управление и мониторинг като същевременно се фокусираме върху енергийната ефективност и екологичната устойчивост.

  • Проектиране
  • Доставка на електро-енергийно оборудване
  • Доставка на апарати и системи
  • Доставка на геотехническо оборудване
  • Доставка на материали
  • Изграждане, монтаж, СМР
  • Софтуер за управление и мониторинг
  • Сервиз, поддръжка и обслужване

Всички наши услуги и доставки са сертифицирани по

ISO 9001:2015 Сертификат за качество

Продукти и услуги

Открийте широка гама от висококачествено електро-енергийно и геотехническо оборудване, ВЕИ системи , които ще ви помогнат да постигнете енергийна ефективност и устойчиви решения.